Gennemførte arrangementer

 
          

         Generalforsamling 2023 – 15. november kl. 19.00

         Generalforsamlingen blev afholdt i fælleslokalet på Vindinge Skole.

         De fremmødte fik udleveret et eksemplar pr. familie af
         Helge Land Hansens nye hæfte om ”Købmandshjørnet”.

         Øvrige medlemmer kan få deres eksemplar ved henvendelse til en
         fra bestyrelsen. Se dagsorden her. Referat i Byhornet december nr.
         Den nye bestyrelse kan ses under fanen "Bestyrelse".


         Efter generalforsamlingen fik vi besøg af Bent Thestrup, som
         bl.a. har skrevet bøger om Reerslev Sogns Historie og Reerslev
         Kirkebog 1736-1856, men denne gang fortalte han om
         slægtsforskning, under titlen ”Blåt Blod?”

       

         Tak til alle jer, der til trods for regnvejr, vejarbejde og ensrettede
         veje, kom til årets generalforsamling.

         Tak til Bent Thestrup for et spændende foredrag om slægtsforskning.
         Årets udflugt gik til Brorfelde Observatoriet
         v/Tølløse - søndag den 17. september

       

         Efterårets store aktivitet var busudflugten en skøn
         dag i og omkring Brorfelde Observatoriet, hvor en
         underholdende og vidende guide viste os rundt og
         fortalte om udvikling inden for astronomi-området.
         Der var mulighed for at se området med bl.a.
         shelters, hvor man gennem et glasparti i loftet kan
         ligge og betragte nattehimlen.
         Foreningen stod for at der undervejs blev serveret
         lækkert smørrebrød og senere kaffe og kager.


 

         Skt. Hans arrangementet 2023

       

         Kære Vindingere!


         Tak for den fantastiske opbakning til byens største havefest,
         nemlig Vindinge Lokalhistorisk Forenings Sankt Hans arrangement.
 

         Vi var nok 550 samlet, og succesen var i høj grad betinget
         af Min Købmand/Michaels kæmpe opbakning og gode
         initiativer med forudbestilling af mad, så vi undgik de lange
         køer fra sidste år, der alene skyldtes, at det var umuligt at
         forudse det store fremmøde. God organisering og indkaldte
         søde hjælpere var medvirkende til, at det hele gled
         gnidningsløst.

         Michael beder ikke om reklame, men der er ingen tvivl om,
         at hans hjerte banker for Vindinge, og at mange arrange-
         menter, juletræssalg, sportshold mm. nyder godt af hans
         sponsorater - så mon ikke mange af Jer, ligesom os,
         gengælder venligheden ved at benytte butikken og dens
         service.

         Festen blev, udover Jer, der kom, også båret af musikken
         fra Leth's Party, som ovenikøbet havde investeret i ekstra
         højtalere, som også forbedrede mulighed for at høre
         Ane Dolwards båltale, der understregede, hvilket dejligt
         sted vi bor, hvor der ikke findes onde hekse, der kan
         ødelægge idyllen, men muligheder, fællesskab og sammenhold.

         Der skal også lyde en tak til Elo, som sørgede for, at vi fik
         brænde til et bål, og som sørgede for at rydde resterne væk
         efterfølgende, og ikke mindst tak til Roskilde kommune, der har
         støttet arrangementet økonomisk og faktisk også med skilte til
         at regulere parkering.
 

         Vi håber og tror, at vi kan gentage det hele til næste år.

         TAK til alle og med ønsket om en dejlig sommer.

         På vegne af

         Vindinge Lokalhistoriske Forening

         Jørn Z.         

         Byvandring og åbent hus i forbindelse med Vindinge Dage tirsdag 25. april kl. 18.30

         Vindinge Lokalhistoriske Forening afholdt byvandring for alle borgere i Vindinge og omegn
         med efterfølgende åbent hus i skolens fælleslokale.
         Ved samme lejlighed fejrede vi foreningens 40 års jubilæum, som er den 10. maj.


         Tak skal lyde til alle, der trodsede vejret og deltog i byvandringen. Byvandringen startede i svinget ved 
         Østre Vindingevej/Sandvejen, hvor Svend Erik Thielke startede med at fortælle om Vindinge Skole,
         hvor det var 1. lærerens opgave at tænde op hver morgen, så der var varme i de 2 klasselokaler.

         Derefter gik turen ud af ad Sandvejen, hvor Svend Erik
         fortalte om området, som det så ud, da han var
         barn/ung i 50'erne.
         Sandvejen blev f.eks. først asfalteret først i 50'erne.
         Byvandringen blev optaget af Bjarne Larsen.
        

         Vi skyder på, at vi har været omkring 60, som også
         bagefter kom med på skolen til kaffe og kage.

         Mange var også nede i vores arkiv, hvor der var lagt
         gamle fotoalbum frem, som flittigt blev kigget igennem,
         også vores gamle billeder, vi har hængende på
         væggene, blev studeret og fik gang i snakken og
         historierne omkring dem.

         
         Foreningen kan som skrevet fejre 40-års jubilæum 10. maj.

         40 år - det er noget af en bedrift, som alene skyldes alle de ”ildsjæle”, som gennem årene har gjort en   
         kæmpe indsats for foreningens virke – så STOR TAK til alle.
         Her er en oversigt med alle formænd og bestyrelser gennem disse 40 år, se liste her.

         

         

         Kulturcentret - tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.30

      

         Efter endt spisning, som foregik i skolens fælleslokale, kom Vindinge Lokalhistoriske Forening på
         banen. 

 

         Svend Erik Thielke startede med at fortælle om foreningens tilblivelse og arbejde, fortsatte med
         "udsigten fra kirketårnet før og nu", hvilket viser de store udvidelser/forandringer af landsbyen
         Vindinge til i dag en villaby!

 

         Efter pausen fortsatte Jørn Zinglersen med at fortælle lidt om, hvordan der var at bo i en landsby før i 
         tiden, hvor man dyrkede jorden og holdt dyrene i fællesskab, men som også var fæstebønder, der var   
         pålagt at udføre arbejder for herregårdsejerne (hoveri) med op til 200 dage.


         Først i løbet af 1800- tallet, fik bønderne en form for selveje, men skulle stadig betale afgifter til 
         godser/konge/gejstlige. Jørn fortalte også om kvindernes store arbejdsbyrde med store folkehold,
         der skulle have op til 5 måltider om dagen og mangel på moderniteter som rindende vand.
         Efterfølgende om brandene i Vindinge, bl.a. storbranden i 1954, udskiftning og udflytninger af gårde
         samt de senere store udstykninger.


         Tak til Svend Erik og Jørn for omfattende research og opsætning af præsentationer!

 

         Det blev en stor succes, hvor omkring 100/110 personer deltog.


         Vi siger tak for det flotte fremmøde.


     

Generalforsamling 2022 blev afholdt 17. november
Se dagsorden her

Læs referat i Byhornet nr. 4 december 2022  Byvandring tirsdag den 16. august 2022

Svend Erik Thielke fortalte om tiden i Vindinge,
da han var yngre.
Vi havde et flot fremmøde 64 interesserede var mødt op.
Vi startede ved Sognegården og gik ad Tingvej mod
"Bagerbakken". På vejen besøgte vi den gamle smedje på
Tingvej, som nu ejes af Annette og Jens Rye Pedersen.

Jens er guldsmed med eget værksted, han designer og
reparerer smykker. De sælger også hjemmelavet honning
fra bistaderne i baghaven.

Vi sluttede af med kaffe og kage i skolens samlingslokale
samt besøg på arkivet i skolens kælder.Skt. Hans aften 23. juni 2022
Sankt Hans aften blev virkelig godt modtaget af Vindinges borgere, som mødte talstærkt op,
vi mener, at vi har været omkring 500-600, og der iblandt en masse børn, som løste en heksejagt,
hvor de skulle finde bogstaver, som skulle danne et bestemt ord - snobrød.
En kæmpe tak til vores købmand Michael, der, som noget nyt i år, havde stillet grill op, hvor man
kunne købe burgere og pølser samt stor salatbar og også mulighed for at købe øl, vand og vin. 

Børnene fik bagefter en gratis is. Se plakat her
Vi sluttede af med et bål, som var sponseret af DAMIFO, Vognmand Kold og Christian Vestergaard,
stor tak for det, ellers havde vi nok ikke haft noget bål.

Købmanden havde sponseret fakler, børnene fik disse udleveret og dannede ring omkring bålet, faklerne blev stukket ind, og så var der bål med heks i toppen, se billede her
Hans-Christian Eisen holdt en fin båltale, som kan læses her.
Leth's Party sang og spillede hele aftenen, og de spillede også Midsommervisen, både den originale og
Shu-bi-dua's version og til sidst Vindingesangen, sanghæftet kan ses her
Stor tak til alle, som gjorde denne aften til noget helt specielt.
Se evt. flere billeder fra aftenen på vores Facebook side.
Vi glæder os allerede til næste år, hvor købmand Michael og Christian Vestergaard har lovet at gentage
denne kæmpe succes. Vi krydser fingre for, at vejret også vil være med os til næste år.

         


Byvandring og åbent hus 3. maj 2022

En stor tak skal lyde til alle jer, som deltog i
Svend Erik Thielkes byvandring og åbent hus
arrangementet i Vindinge Lokalhistoriske Forening. 
Vi er overvældet og stolte over den store deltagelse,
over 80 deltog, og vi håber at kunne gentage dette
på et senere tidspunkt. 

Vi havde en konkurrence, også med stor deltagelse,
og her har vi trukket vinderne, som vil få direkte besked. 
I kan læse om vores kommende arrangementer i
Byhornet, på vores hjemmeside og facebook senere
på måneden. 
Endnu engang tak for jeres deltagelse. Generalforsamlingen 2021 blev afholdt 18. november, se dagsorden her

Læs referatet i Byhornet nr. 3 december 2021.Efterårsudflugten den 18. september 2021 gik til Kalundborg. 

Se invitationen her: Udflugt til Kalundborg 2021

Læs referat fra turen i Byhornet nr.2 oktober 2021Byvandring den 24. august 2021 blev gennemført med mange deltagere.

Temaet var igen "Da bedstefar var dreng" med fokus
på tiden 1950-1960.

I denne periode er Vindinge stadig en lille landsby,
inden de store udstykninger, som ændrer landsbyen
til en parcelhusby. 

Byvandringen er en fortsættelse af vor byvandring
d. 4. juni 2019, hvor vi så "østbyen".

Svend Erik Thielke gik en tur i en del af Vindinge,
og fortæller om, hvordan han husker Vindinge så ud
i 50-erne, og om nogle af de "karakterer", som på
den tid boede i Vindinge.

Efter 1½-2 timers tur sluttedes af med en kop
kaffe/kage i hallens cafeteria.

MØDESTED: Kærvej på kirkens parkeringsplads
overfor Møllehuset.Julemarked 2020 og 2021 blev aflyst på grund af COVID-19

Sankt Hans aften 2020 og 2021 blev aflyst på grund af forsamlingsforbud i forbindelse med COVID-19


Julemarked

Foreningen havde en stand ved julemarkedet i Vindinge Hallen den 26. novmeber 2019.

Generalforsamlingen 2019

blev afholdt den 13. november kl. 19 i fælleslokalet på Vindinge Skole med deltagelse af ca. 50 medlemmer.

Efter generalforsamlingen fortalte Hans-Peter Tams sin gribende beretning om barndommn under 2. verdenskrig, hvor familien blev deporteret til Polen og siden adskilt, så børnene måtte klare sig selv under flugten gennem det nordlige Tyskland.

Læs referatet fra generalforsamlingen i Byhornet nr. 4 December 2019


Efterårsturen den 21. september 2019 i Absalons Fodspor ned over Sjælland

Læs referatet fra efterårsturen i Byhornet nr. 3 Oktober 2019


Sankt Hans aften 2019

Foreningen afholdt Sankt Hans aften søndag den 23. juni 2019 på arealet "Ved Volden" for enden Ørnemosestien. Festpladsen åbnede kl. 19.30.Duoen Leth's Party spillede fra kl. 19.30 til 22.00.
Bålet tændtes kl. 21.00. - Anne Hylleberg holdt båltalen
Der blev solgt øl, vand og vin fra vort nye telt, som vi har fået doneret af Roskilde Kommunes Kulturpulje


Byvandring den 4. juni 2019

Byvandringen havde temaet "Da bedstefar var dreng" og havde fokus på tiden 1950-1960. Svend Erik Thielke guidede og fortalte erindringer fra området omkring Sandvejen.
Aftenen blev sluttet af med kaffe i Hallen


Besøg på Egholm Museum 

Tirsdag den 7. maj 2019 havde vi "kør sammen forårstur" til Egholm Museum ved Kr. Hyllinge. Vi blev vist rundt af Rikke Falck og fik efterfølgende kaffe og kage. Du kan læse om museet på deres hjemmeside www.egholmmuseum.dk 

         

Julemarked

Foreningen havde en stand på julemarkedet i Vindinge Hallen den 27. nov. 2018.

Her kunne vore forskellige hæfter købes.

Ligesom man kunne tegne medlemskab for 2019 og købe Jan Arnts bog "Vindinge historier" - Medlemmer kunne denne dag købe bogen for 50 kr. - Vi fik denne aften 10 nye medlemmer!

 

Generalforsamlingen 2018

blev afholdt den 14. november 2018 kl. 19 i fælleslokalet på Vindinge Skole med deltagelse af ca. 90 medlemmer.

Se dagsordenen her

Efter generalforsamlingen fortalte en repræsentant fra Roskilde Museum om de seneste udgravninger i Vindinge – ”Døden i Vindinge”

 

Efterårsturen den 30. september 2018 til Arbejdermuseet.

Dagen startede med stor  Brunch i restaurant Dalle Valle i Glostrup.

Herefeter blev dagen tilbragt i ARBEJDERMUSEET, Rømersgade 22, Kbh. K.

Læs referat fra turen her.

 

Sankt Hans fest 2018 - blev aflyst på grund af afbrændingsforbud.

 

Klokkejubilæum - 350 år

I samarbejde med Vindinge Kirke - sognepræst Sofie Frost Bondorf - inviterede vi til foredrag om Vindinge Kirkes klokker den 24. april 2018 i Sognegården. 

Der blev fortalt om kirkeklokker, om deres betydning efter reformationen, om klokker der omstøbtes til kanoner, om inskriptioner og selvfølgelig også hvordan de lyder og hvorfor.

De to klokker i Vindinge kirke er støbt i 1526 og 1668 og historien om dem blev også fortalt.

Det var klokkekonsulent, organist & klokkenist ved Sct. Nicolai kirke i Vejle, Erik Kure, der fortalte om kirkens klokker, idet vores yngste klokke har 350 års jubilæum her i 2018.

 

Generalforsamlingen 2017

afholdtes torsdag den 16. november 2017 kl. 19.00 i fælleslokalet på Vindinge Skole

Se dagsorden her.

Efter generalforsamlingen fortalte Jan Arnt om sin bog "Vindinge historier".

Der blev på aftenen foræret en bog til de medlemmer, som var til stede og det var muligt at få bogen signeret af forfatteren.

 

Efterårsturen  10 september 2017 til Faxe Kalkbrud og  Geomuseum Faxe.

Turen gik til Kalkbruddet og  Geomuseet, hvor der blev fortalt om de mange fossiler, der er mere end 63 millioner år gamle samt historien om det 900 år gamle kalkbrud, der ligger på et koralrev.

 Frokosten bestod af den store Søndagsbuffet på Restaurant La Mer i Faxe Ladeplads.

På vej hjem blev der gjort holdt ved Juellund Gods.  Avlsbygningerne er i dag forpagtet af Henrik Koier, der i mange år har ”leveret” hestekøretøjer til filmindspilninger. Henrik Koier er førende inden for restaurering af gamle hestevogne og er bl.a. med til at holde den kongelige hestevognspark ved lige.

Læs referat fra turen her.

 

Sankt Hans fest 2017

Sankt Hans festen blev afholdt fredag den 23. juni 2017 på arealet "Ved Volden" for enden af Ørnemosestien 

Festpladsen åbnede kl. 19.30.

Duoen Leth's Party spillede fra kl. 20.00 til 22.30.

Bålet tændtes kl. 21.00. - Hans Christian Eisen holdt en fin båltale

Der blev solgt øl, vand og vin til meget rimelige priser.

Vejret holdt heldigvis tørt i år, selv om temperaturen ikke var for høj.

Tak til ca. 250 Vindinge borgere, som så på da bålet blev tændt.

 

Fra gammel kirke til ny sognegård

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.30 i Vindinge Kirke.

 

Vi mødtes i kirken, hvor lokalhistoriker Helge Land Hansen tog os med på en vandring gennem århundrederne. Vi startede  med kirkens historie og hørte derefter om altersølvet, som er over 500 år gammelt.   Vi  bevægede os derefter gennem kirken og historien for at ende i den nye sognegård.

Her var der kaffe og sognegårdens arkitekt Nanna Vöge fortalte om byggeriet. Der blev også mulighed for at tage det nye hus i øjeyn.   

Arrangementet var i samarbejde med Vor Frue og Vindinge Sogne.

Omkring 85 personer deltog i arrangementet

 

"Byvandring i børnehøjde"

Lørdag den 13. maj 2017 kl. 10.00, med mødested på kirkens P-plads

Til de bevaringsværdige gravsten på Vindinge kirkegård er der lavet QR koder, som skal stå ved  gravstene. QR koderne kan skannes med en smartphone/tablet, hvorefter linket fører til Vindinge kirkes hjemmeside. Her  kan man læse om de afdøde og se fotos. QR koderne til de første sten var klar til den 13. maj.

Det var Helge Land Hansen som stod for rundvisningen. Pia Jakobsen og kordegn Martin Gundersen havde lavet ekstra QR koder, som blev sat op rundt om på kirkegården og i de omkringliggene gader  med gamle billeder fra Vindinge. Deltagerne kunne så skanne disse billeder imens Helge fortalte-

Dette var en tur hvor børn og børnebørn også kunne være med.

Der deltog ca. 50 voksne og en hel del børn i alle aldre.

Læs mere om projektet under "Aktiviteter" på denne side