Kontingent

Kontingent for 2021 – betalingsfrist 31.01.2021


Betaling af kontingent for 2021 på 100 kr. kan ske til kasseren via netbank til foreningens konto på Reg.nr. 1551 – Konto.nr. 8396477. HUSK navn på indbetalingen.


Man kan også betale kontant til foreningens kasserer:


Birgit Olsen,

Mørbjergparken 71,

46358286 / 51253871