Formål
  •  

Formål

Foreningens formål er at indsamle og udbrede topografiske, historiske og personalhistoriske oplysninger og materialer om Vindinge, at vække og styrke interessen for byens og egnens historie og at virke for bevarelse af værdifulde bygninger og miljøer i Vindinge. At drive et lokalarkiv, hvor det indsamlede materiale registreres og opbevares på betryggende måde og står til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed (jvf. SLA's håndbog).